Trong bài viết này, Alpha Express sẽ cùng các tìm hiểu về điều kiện FCA là gì?. Bài viết sẽ giải thích chi tiết về ý nghĩa của FCA, nội dung của điều kiện FCA Incoterms 2020, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của cả người bán và người mua trong hợp đồng ngoại thương dựa trên điều kiện FCA.

FCA là gì?

FCA, viết tắt của “Free Carrier,” có nghĩa là chuyển giao cho người chuyển chở. Theo điều kiện này, người xuất khẩu chịu trách nhiệm về việc đóng gói và xếp hàng lên phương tiện vận chuyển tại vị trí đã được chỉ định, như cảng hoặc trạm vận chuyển của đơn vị logistics.

Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, điều kiện FCA được sử dụng phổ biến và rộng rãi khi vận chuyển thông qua các phương tiện như đường sắt, hàng không, biển, hoặc kết hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau.

Bài viết liên quan: VGM Là Gì? Khai Báo VGM Có Ý Nghĩa Gì? Cách Tính VGM

fca là gì
FCA là gì?

Nội dung FCA trong Incoterms

Về phương thức vận tải

Trong Incoterms 2020, điều kiện FCA mang lại linh hoạt với mọi phương thức vận tải và cả vận tải đa phương tiện. Điều này áp dụng cho hàng hóa di chuyển qua các hình thức như hàng không, đường bộ, đường thủy, đường biển và nhiều phương tiện khác.

Chuyển giao hàng hóa và phân phối rủi ro (Free Carrier – FCA)

Điều kiện FCA  định rõ quy trình chuyển giao hàng hóa cho người mua theo hai cách chính:

 • Trong trường hợp địa điểm giao hàng là cơ sở của người bán, hàng hóa sẽ được chuyển giao sau khi đã được đầy đủ xếp lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định để lấy.
 • Nếu địa điểm giao hàng không phải là cơ sở của người bán, hàng hóa sẽ được chuyển giao sau khi đặt dưới quyền của người chuyển chở hoặc bất kỳ đối tác nào được người mua chỉ định. Phương tiện vận tải của người bán sẽ chở hàng đến nơi giao hàng và sẵn sàng để dỡ hàng.

Dù ở đâu, điểm chuyển giao luôn là thời điểm quan trọng chuyển rủi ro từ người bán sang người mua. Từ thời điểm này, mọi chi phí sẽ được người mua chịu trách nhiệm.

Xác định địa điểm giao hàng và quản lý rủi ro

Trong bối cảnh đã nêu ở trên, nơi giao hoặc địa điểm giao hàng không chỉ là điểm chuyển giao rủi ro, mà còn là yếu tố quyết định quan trọng. Để đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch, việc quy định địa điểm giao hàng cụ thể tại nơi chỉ định là vô cùng quan trọng.

Việc này giúp người bán và người mua xác định mọi chi phí và rủi ro một cách chặt chẽ. Khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận về một địa điểm cụ thể, và có nhiều điểm giao hàng khả dụng, người bán sẽ có quyền lựa chọn một điểm phù hợp nhất. Điều này tạo nên sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý quy trình giao hàng và chia sẻ trách nhiệm.

Trách nhiệm thông quan xuất nhập khẩu theo điều kiện FCA

Theo Điều Kiện FCA, nghĩa vụ về thông quan xuất khẩu recis được giao cho người bán. Tuy nhiên, quan trọng lưu ý rằng người bán không chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu hoặc các thủ tục quá cảnh khi hàng hóa đi qua nước thứ ba. Người bán không phải trả thuế nhập khẩu và các chi phí liên quan đến quá trình làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

Mức độ này của trách nhiệm giữa người bán và người mua cung cấp một phân chia rõ ràng về các nghĩa vụ trong quá trình vận chuyển quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự rõ ràng và minh bạch trong giao dịch thương mại quốc tế.

Vận Đơn và Dấu On-board

Điều kiện FCA, được áp dụng cho mọi phương thức vận tải và vận tải đa phương thức, đã trải qua một số thay đổi quan trọng trong phiên bản Incoterms 2020.

Trong đó, điều kiện FCA Incoterms 2020 đã được bổ sung thêm một quy định quan trọng liên quan đến việc người chuyển chở phải cung cấp vận đơn có dấu On-board cho người bán, nhất là khi có sự chỉ định từ phía người mua. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sự thay đổi này.fca là gì

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua, người bán 

Nghĩa vụ về chi phí

Người bán chịu

Trước khi hàng hóa được chuyển giao cho người mua tại địa điểm và thời điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng, mọi chi phí phát sinh là trách nhiệm của người bán. Đây bao gồm các chi phí và khoản phí sau:

 • Phí liên quan đến việc xác nhận đã giao hàng.
 • Chi phí để xin giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy chứng nhận khác.
 • Chi phí xuất phát từ các yếu tố thuế và phí xuất khẩu.
 • Chi phí phát sinh do rào cản thuế quan hoặc phi thuế quan.
 • Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và chuyển phát các chứng từ cho người mua.
 • Bao gồm chi phí kiểm tra chất lượng, cân đo đếm và các chi phí kiểm soát hàng hóa.
 • Chi phí đóng gói và dán nhãn hàng hóa.
 • Nếu địa điểm thỏa thuận không phải là kho của người bán, chi phí vận chuyển hàng đến địa điểm đó là trách nhiệm của người bán.
 • Nếu địa điểm giao hàng là tại kho của người bán, chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải của người mua cũng do người bán chịu trách nhiệm.

Người mua chịu

 • Thanh toán đầy đủ giá trị hàng hóa theo thoả thuận hợp đồng;
 • Chịu trách nhiệm và thanh toán các khoản thuế và chi phí nhập khẩu, cũng như các chi phí liên quan đến quá cảnh nếu có;
 • Chịu trách nhiệm và chi trả cước vận chuyển và chi phí quá cảnh từ điểm nhận hàng đến địa điểm đích;
 • Phụ trách chi phí dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận tải của bên bán và xếp lên phương tiện chuyên chở của bên mua, đặc biệt là khi điểm nhận hàng không phải là kho của bên bán;
 • Chịu trách nhiệm và chi phí phát sinh do mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sau khi đã nhận hàng;
 • Chịu mọi chi phí phát sinh nếu không kịp nhận hàng vào thời hạn quy định;
 • Hoàn trả các chi phí mà bên bán đã chi trả để hỗ trợ bên mua đưa hàng về địa điểm đích của mình;
 • Chịu trách nhiệm và chi phí mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu được xác định là cần thiết.

Có thể bạn quan tâm: Vận Tải Hàng Không Là Gì? Đặc Điểm Của Hình Thức Vận Tải Hàng Không

fca là gì

Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của người bán

 • Người bán có trách nhiệm giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan đến hàng hóa;
 • Chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến khi quá trình đặt hàng hoàn tất tại địa điểm và thời điểm đã thỏa thuận;
 • Không có trách nhiệm ký kết và chi trả cho hợp đồng vận chuyển thuộc về người bán. Tuy nhiên, khi được yêu cầu, người bán cần cung cấp mọi tài liệu/thông tin cần thiết để người mua có thể ký kết hợp đồng vận chuyển với đơn vị vận chuyển;
 • Nếu có thoả thuận trong hợp đồng, người bán phải kí kết hợp đồng vận tải;
 • Không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho lô hàng, nhưng người bán cần hỗ trợ bên mua nếu có yêu cầu về việc mua bảo hiểm;
 • Nếu người bán ký kết hợp đồng vận chuyển, cần cung cấp bằng chứng giao hàng và các chứng từ vận chuyển;
 • Thực hiện thủ tục hải quan và chịu chi phí liên quan đến thông quan xuất khẩu, bao gồm giấy phép, bảo mật, kiểm hóa, v.v. Người bán cũng hỗ trợ người mua trong quá trình thông quan nhập khẩu;
 • Người bán phải duy trì kiểm soát về số lượng, nhãn hiệu, trọng lượng và đóng gói hàng hóa theo các quy chuẩn định;
 • Thông báo cho người mua về việc đã giao hàng hoặc chưa giao hàng cho đơn vị vận chuyển.

Trách nhiệm của người mua

 • Thực hiện thanh toán theo đúng điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Đảm bảo việc nhận hàng diễn ra đúng thời điểm và địa điểm được thảo luận;
 • Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa từ thời điểm chúng được giao cho đến khi quá trình giao hàng hoàn tất hoặc hết thời gian thỏa thuận;
 • Trong trường hợp người vận chuyển không nhận hàng hoặc người mua không chỉ định người vận chuyển, rủi ro sẽ thuộc về người mua;
 • Ký kết hợp đồng vận chuyển và chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí liên quan. Trong trường hợp hợp đồng có điều khoản “người bán ký kết hợp đồng vận chuyển,” người mua sẽ không phải chịu trách nhiệm cho công đoạn này;
 • Không có nghĩa vụ cho người mua mua bảo hiểm cho hàng hóa;
 • Thực hiện kiểm tra và xác nhận bằng chứng về việc giao hàng. Người mua có trách nhiệm hướng dẫn người vận chuyển để phát hành các chứng từ, nếu có thoả thuận trong hợp đồng;
 • Hỗ trợ trong quá trình thông quan xuất khẩu và thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu;
 • Chịu trách nhiệm chỉ định người vận chuyển, phương thức vận chuyển, thời gian và địa điểm nhận hàng cụ thể.

Trách nhiệm giao hàng của người bán khi nào chấm dứt?

Các thời điểm sẽ chấm dứt trách nhiệm giao hàng của bên bán:

Lô hàng được vận chuyển bằng đường sắt

Container hàng hóa sẽ được người bán bốc lên toa tàu, và họ chịu trách nhiệm đầy đủ cho quá trình bốc xếp này. Ngay khi hàng hóa được chuyển giao cho nhân viên quản lý đường sắt, trách nhiệm của người bán sẽ kết thúc.

Trong trường hợp hàng hóa không được đặt trong container, trách nhiệm của bên bán cũng chấm dứt khi hàng hóa được chuyển giao cho đơn vị thu gom hoặc được ủy quyền.

Lô hàng được vận chuyển bằng đường bộ

Trong trường hợp quá trình bốc hàng diễn ra tại cơ sở của người bán, trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt ngay sau khi hàng hóa được chất lên xe của người mua.

Hàng được vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa

Ngay sau khi hàng hóa đã được chất lên tàu vận chuyển và bên mua chỉ định đến bến cảng, trách nhiệm của người bán sẽ chấm dứt.

Hàng được vận chuyển bằng đường biển

Nếu hàng hóa được đóng đầy đủ trong container, việc vận chuyển và bốc xếp chúng đến khu vực Terminal của cảng đi sẽ là trách nhiệm của người bán.

Trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt sau khi hàng hóa đã được nhập vào bến cảng và thông quan thành công.

fca là gì

Ưu nhược điểm của điều kiện FCA

Ưu điểmNhược điểm
Người bán có thể điều chỉnh giá bán của hàng hóa để đối phó với các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình.

Điều này đồng nghĩa rằng người mua cần được thông báo một cách rõ ràng về các chi phí thực tế liên quan đến vận chuyển và bốc xếp hàng hóa, nhằm tránh trường hợp bên bán tăng giá một cách không hợp lý.

Quá trình thông quan thuộc về trách nhiệm của bên xuất khẩu, vì vậy người mua không cần phải lo lắng về khía cạnh này.

Người bán có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong quá trình giao hàng;

Người mua đảm nhiệm nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa sau khi nhận và thông quan thành công;

Người mua phải cung cấp thông tin chính xác về địa điểm giao hàng và chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển lô hàng.

So sánh điều kiện FCA và FOB

Theo điều kiện FOB, người bán được yêu cầu đưa hàng lên boong tàu, nhưng thực tế cho thấy rằng đa số container thường phải được hạ tại bãi tập kết cầu cảng hoặc kho hàng lẻ.

Trong những tình huống như vậy, khi có tổn thất không mong muốn, có thể phát sinh tranh chấp giữa bên bán và bên mua. Do đó, để tránh tình trạng này, người bán nên cụ thể quy định thời gian và địa điểm chuyển giao rủi ro cho người mua.

fca là gì

Ngược lại, theo điều kiện FCA, cả hai bên sẽ đồng ý rằng người mua có trách nhiệm tự xếp và chất hàng lên phương tiện chuyên chở do người bán cung cấp. Quy định này giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình chuyển giao giữa hai bên.

Xem thêm: Dịch Vụ Gửi Hàng Đi Mỹ Giá Rẻ, Uy Tín – Giá Sốc Đến Giảm 70%

Trên đây là một số thông tin nhằm làm rõ về định nghĩa FCA là gì và cách áp dụng điều kiện FCA trong lĩnh vực kinh doanh. Thông qua việc hiểu rõ hơn về FCA, Alpha Express mong rằng doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh và giảm thiểu rủi ro liên quan đến quá trình vận chuyển.

Đánh giá dịch vụ post
0988 224 806
091 763 7588
LIÊN HỆ