slide alpha express

DỊCH VỤ GỬI HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

 

Công ty Cổ phần Alpha Express Việt Nam (Alpha Express Company) thành lập năm 2003 với trụ sở chính ở TP.HCM, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực logistics, gửi hàng hóa quốc tế.