QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ AN NINH TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ AN NINH TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

       A.BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH:

 1. Đối với bưu gửi có nội dung là chứng từ, tài liệu được sử dụng bao bì của ALPHA.
 2. Đối với hàng hóa thông thường được đóng gói bằng các vật liệu, bao bì phù hợp với nội dung và kích thước của bưu gửi.
 3. Đối với hàng hóa là chất lỏng, dễ vỡ: khách hàng được hướng dẫn đóng gói đảm bảo an toàn và đúng theo quy định của hàng không, đường sắt, đồng thời sử dụng các ký hiệu riêng biệt dễ phân biệt để ALPHA phân loại hàng hóa chứa trong khoang đặc biệt trong quá trình vận chuyển để đảm bảo an toàn cho bưu phẩm – bưu kiện.
 4. Đội ngũ nhân viên đi phát và nhận bằng xe máy được trang bị túi bưu chính và thùng bưu chính để đảm bảo an toàn thư tín tránh việc mất mát và hư hại bưu phẩm – bưu kiện.
 5. Bưu gửi được phát đúng địa chỉ người nhận ghi trên bưu phẩm bưu kiện hoặc phát tận tay người nhận (nếu có yêu cầu) nhằm đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật nội dung bưu phẩm – bưu kiện của khách hàng.
 6. Khách hàng được tư vấn mua bảo hiểm đối với các loại hàng hóa có giá trị để đề phòng trường hợp có rủi ro xảy ra.

       B.BẢO ĐẢM AN NINH TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

 1. ALPHA sẽ kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi trước khi chấp nhận
 2. ALPHA từ chối phục vụ các tài liệu – hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 3. Trường hợp bưu gửi bị phát hiện vi phạm các quy định vật phẩm cấm gửi, vật phẩm gửi có điều kiện thì ALPHA sẽ:
 4. Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi đó.
 5. Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
 6. Hệ thống xe ô tô chuyên dùng của ALPHA đều được trang bị thùng, có khóa niêm phong đảm bảo an toàn an ninh cho bưu phẩm – bưu kiện