DANH MỤC VẬT PHẨM CẤM GỬI, VẬT PHẨM GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN

                 A. VẬT CẤM GỬI

 1. Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, các chất kích thích thần kinh.
 2. Vũ khí, đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 3. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 4. Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 5. Các loại vật phẩm, hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
 6. Sinh vật sống.
 7. Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của Tổ chức Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).
 8. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền trong bưu phẩm, bưu kiện.
 9. Thư có tính chất thông tin riêng trong bưu phẩm chứa vật phẩm, hàng hóa hoặc bưu kiện.
 10. Trong bưu phẩm hay bưu kiện chứa tập hợp nhiều bưu phẩm bưu kiện gửi cho nhiều người khác nhau.

B. ANH MỤC VẬT PHẨM GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN

Vật phẩm, hàng hóa được gửi có điều kiện trong bưu phẩm, bưu kiện:

 1. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…); các loại đá quý hay các sản phẩm được chế tạo từ kim khí quý, đá quý, chỉ được phép gửi trong bưu phẩm, bưu kiện khai giá.
 2. Bưu phẩm, bưu kiện chứa hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế và và các chứng từ hợp lệ khác theo quy định của Pháp luật.
 3. Vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.
 4. Ong, tằm, đỉa, côn trùng phục vụ nghiên cứu khoa học, vật phẩm, hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu phẩm, bưu kiện khác.
 5. Vật phẩm, hàng hóa gửi trong bưu phẩm, bưu kiện sử dụng dịch vụ máy bay phải tuân theo những quy định về An ninh Hàng không.